Kiến trúc hướng dịch vụ – Service Oriented Architecture (SOA)

Thế giới ngày nay có đến hàng triệu phần mềm khác nhau. Công nghệ thay đổi từng phút, tính phức tạp trong việc xây dựng phần mềm tăng lên. Chi phí phát triển và bảo trì phần mềm cao chót vót cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp. …

Read moreKiến trúc hướng dịch vụ – Service Oriented Architecture (SOA)